Skip to main content

Coronasmäll hotar bostadsrättsföreningar

COLOURBOX10598541_kopia.jpg

 

Som en följd av coronakrisen riskerar nu bostadsrättsföreningar att drabbas hårt när lokalhyresgästerna får problem att betala sina hyror. Var femte förening kan tvingas höja avgifterna. Var tionde förening riskerar dessutom att få akuta likviditetsproblem. Detta visar en ny studie från Allabrf i Dagens Industri.

Coronapandemin slår hårt mot många företag, inte minst mot mindre bolag. En av de många konsekvenserna är att även bostadsrättsföreningar riskerar att drabbas hårt framöver, då företag som hyr föreningarnas lokaler får problem att betala sina hyror.

Enligt en ny undersökning av allabrf.se riskerar en av fem bostadsrättsföreningar i landet att tvingas höja sina avgifter om coronakrisen fortsätter i ytterligare tre månader. En av tio bostadsrättsföreningar riskerar även att få akuta likviditetsproblem. Undersökningen baseras på ekonomisk statistik från 6.000 föreningar i landet.

– Vi har fått mängder av frågor från oroliga styrelser om hur de ska hantera läget, säger Fredrik Johansson, affärsområdeschef på allabrf.se.

De föreningar som ligger i riskzonen är de föreningar som har en stor andel hyresintäkter i förhållande till totala intäkter samtidigt som man har ett lågt årligt sparande och en liten kassa. Det gäller ofta bostadsrättsföreningar i storstadsområden med stora lokalytor, men även i mindre orter där det kan ta flera år att hitta nya hyresgäster.

– Rent generellt tycker vi absolut att man bör stödja sina lokalhyresgäster i den mån man kan, men man måste göra en bedömning baserat på föreningens ekonomi och förutsättningar, säger Fredrik Johansson.

Källa: allabrf.se

Foto: Colourbox