Skip to main content

Ny mäklarbarometer: Bosäljare vill ha lika mycket betalt nu som vid pristoppen

Swedish kronor banknotes sticking out of the blue jeans pocket

 

Den senaste mäklarbarometern från SBAB visar att en stor del av bostadssäljarna i landets storstäder förväntar sig liknande slutpriser nu som när priserna toppade ifjol. Extra påtagligt är det i Stockholm.

Säljare på bostadsmarknaden förväntar sig ungefär lika mycket betalt i nuläget som vid pristoppen våren 2022. I alla fall om man får tro de fastighetsmäklare i landets storstadsregioner som besvarat SBAB:s senaste Mäklarbarometer, en kvartalsvis enkätundersökning om läget på svensk bostadsmarknad. Frågan gällde anledningen till att bostadsaffärer inte blir av, varför köpare och säljare inte kommer överens.

Det säljarna vill ha för sina bostäder är generellt sett mer än vad spekulanterna vill ge för objekten, vilket resulterar i låg omsättning och ett växande utbud.   

Bland mäklare verksamma i Stockholmsregionen uppgav 60 procent att säljarna förväntar sig ungefär lika mycket betalt som när priserna var som högst. I Malmö och Göteborg landade noteringen på runt 15 procent. 

– Att säljarna i Stockholm har högre förväntningar på priserna kan bero på att stockholmarna historiskt sett har varit vana vid en stark utveckling av bostadspriserna. Men det kan också bero på att priserna i Stockholm faktiskt inte sjunkit lika mycket sedan toppen som priserna har gjort i Malmö och Göteborg, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik i ett pressmeddelande. 

Hon tillägger att mäklarna tror på ett ännu större utbud framöver och att det skulle kunna indikera att de inte bedömer att säljarnas prisförväntningar kommer sjunka i närtid. 

Mäklarbarometern görs av Origo Group på uppdrag av SBAB och skickas ut till 220 fastighetsmäklare i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Den senaste mätningen genomfördes under perioden åttonde september till 25 september i år.

Text: Bostadsrättsnytt

Foto: Colourbox