Skip to main content

Par nekas installera kakelugn i bostadsrätt

04 juli 2024
  Ett gift par ville installera en kakelugn i sin bostadsrätt där det tidigare stått en sådan och bad berörd brf om tillåtelse för detta, men nekades. Frågan avgjordes senare i tingsrätten ...

Fördubblade räntekostnader för brf:er i Stockholmsregionen

03 juli 2024
  Bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen hade det ovanligt tufft ifjol, främst på grund av fördubblade räntekostnader. Och kostnaderna väntas fortsätta uppåt även i år. Det visar Stock...

Nya åtgärder mot brott som begås i och genom företag

26 juni 2024
  Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Bolag och brott. Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.&n...

Vem är ansvarig vid ohyra och skadedjur i brf?

23 juni 2024
  Både ohyra och skadedjur förekommer i lagstiftning, men det finns ingen tydlig definition som kan utläsas i lagen. I lagkommentaren till 7 kap. 5 § bostadsrättslagen (BRL) framgår att det...

Vägledande dom gör brf till oäkta bostadsföretag

23 juni 2024
  Kammarrätten i Stockholm har prövat ett fall gällande beskattning av brf och ansåg, med hänvisning till en dom i HFD, att föreningen ska beskattas som ett oäkta bostadsföretag istället fö...

Efter granskningen – nya regler föreslås för bostadsrättsföreningar

16 juni 2024
    SVT har tidigare granskat bostadsrättsföreningar som tömts på pengar. Nu kommer ett nytt lagförslag som syftar till att förebygga och bekämpa brott inom bostadsrättsfö...

Föreningsstämma 2024

Bostadsrättsägarnas Riksförbunds föreningsstämma. Du som är medlem gå in på vår medlemssida. Här finns dagordning, ekonomiska rapporter och valberedningens formulär.

Bostadsrättsägarnas Riksförbund

Vårt förbund finns för dig som är bostadsrättsinnehavare. Vi tillvaratar dina intressen gentemot lagstiftare och i tvister som du kan drabbas av. Genom ett medlemskap hos oss blir du inte ensam med dina frågeställningar.  Du har tillgång till de sakkunniga personer som vi handplockat inom varje område.