Skip to main content

Lånelöfte, handpenning & slutbetalning

Sällan har man så mycket kontakt med sin bank som då man skall köpa bostad. Många upplever bankkontakten som svår och jobbig, och dessutom är det ofta en rad ord och begrepp som man inte förstår sig på. Vi vill därför försöka reda ut några av dessa begrepp nedan. Det vi kan rekommendera dig som är medlem är att ta hjälp av vår köpcoach om man har frågor och funderingar. 

Man behöver inte vara rädd för att ta en diskussion med banken och be dem att förklara det man inte förstår. De är mycket vana vid sådana diskussioner och vana att förklara allt man bör känna till. Ett bostadsköp är för de flesta människor något man gör några enstaka tillfällen i livet, och därför förväntas man inte kunna detta som ett rinnande vatten. I inledningsskedet när man tittar på bostad bör man vända sig till banken för att få ett lånelöfte, och för att diskutera sin ekonomiska situation med någon som är van vid detta. Man får då hjälp att räkna fram vad ett visst boende kan kosta och banken meddelar också hur mycket pengar de är villiga att låna ut vid ett köp.

Lånelöftet baserar sig på de ekonomiska förhållanden som råderför den som planerar att köpa en bostad, vid det aktuella tillfället. Om de ekonomiska förhållandena förändras innan köpet äger rum kan också bankens lånelöfte ändras. Vårt råd är att ha en nära kontakt med banken så att man känner trygghet i det lånelöfte som lämnas. Med lånelöftet som grund kan man sedan söka bostad och delta i budgivningar.

När man har funnit en bostad och kommit överens med säljaren skrivs ett avtal. I samband med detta brukar man betala en handpenning på 10 % av köpeskillingen. Detta innebär att man betalar en del av köpeskillingen i förskott. Handpenningen räknas sedan av från den slutliga betalningen. Om en fastighetsmäklare är involverad i processen sätts handpenningen i de flesta fall in på fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Säljaren får då tillgång till pengarna först då alla villkoren i avtalet är uppfyllda. I praktiken brukar detta innebära att köparen skall ha blivit godkänt som medlem i bostadsrättsföreningen.

När det så är dags för tillträdet betalar man slutlikviden för bostaden. Man betalar då den summa som man skall betala för lägenheten minus den summa som man redan har betalt i form av handpenning. Pengarna går sedan till att lösa säljarens eventuella lån som är pantförskrivna i bostaden. Resterande del erhåller säljaren själv.