Skip to main content

Bostadsrättsförening eller Bostadsförening

När du skall köpa bostad är det viktigt att kontrollera om du tittar på en lägenhet i en bostadsförening eller i en bostadsrättsförening. Bostadsföreningar är föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. De två olika formerna skiljer sig åt, och det är viktigt att vara medveten om skillnaderna.

Vad som bör kontrolleras extra noga vid ett köp

Skall man köpa lägenhet i en bostadsförening bör man noga läsa stadgarna och förvissa sig om att föreningen upplåter bostäder utan tidsbegränsning. I vissa bostadsföreningar är upplåtelsen på ett eller annat sätt begränsad. Finns det då inte en specifik lägenhet knuten till medlemskapet i föreningen, finns det en risk att bostaden räknas som en vanlig hyresrätt.

Bostadsföreningen saknar kravet på en registrerad ekonomisk plan, något som är ett måste för alla bostadsrätter. Ofta har dock bostadsföreningen en ekonomisk plan vid sidan om sina stadgar och denna är ett väldigt bra rättesnöre. Om man söker medlemskap i en bostadsförening och blir nekad kan man inte, som i en bostadsrätt, vända sig till Hyresnämnden för omprövning av beslutet.

I en bostadsförening är det styrelsen som bestämmer. Det finns ingen övre instans! Givetvis kan man gå vidare och stämma föreningen, men i och med att detta är en mycket tidskrävande process faller ofta detta på sin egen orimlighet. Samma sak gäller vid andrahandsuthyrning.

Vad gäller avgifter i en bostadsförening har föreningen rätt att ta ut avgifter så som inträdesavgifter etc. Kontrollera därför detta innan köpet. I en bostadsrättsförening får enbart de avgifter tas ut som regleras i lag.

Insatserna i en bostadsförening kan variera beroende på vad som står i stadgarna. Insatserna i en bostadsrättsförening framgår av planen.

Årsavgifterna i en bostadsförening beslutas i många fall på årsstämman, medan man i en bostadsrättsförening överlämnar beslutet till styrelsen.

Vad gäller ordförandeskapet styrs det i en bostadsförening många gånger av stadgarna. I en bostadsrättsförening avgörs det på årsstämman, genom omröstning. Vem har då rätt att rösta på en årsstämma?

I en bostadsförening kan man ha graderad rösträtt. Exempel på detta är en röst per andel eller en röst per lägenhet osv. I en bostadsrättsförening är det en röst per medlem som gäller (per bostadsrätt).

Man kan inte på rak arm säga att det ena är bättre än det andra, men som blivande ägare bör man veta skillnaderna för att kunna ta ställning till vilket som passar bäst. Det mesta är dock likadant i en bostadsförening kontra en bostadsrättsförening. Bostadsföreningar styrs av lagen om ekonomiska föreningar och därför blir stadgarna extra viktiga i en bostadsförening.

Tipset är därför att läsa dessa mycket noga och fråga såväl mäklare som styrelseledamot om man har frågor. En bostadsrätt styrs av en egen lag – bostadsrättslagen. Många gånger dras paralleller till bostadsrättslagen även för bostadsföreningar.