Skip to main content

Riksförbundet

Bostadsrättsägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vårt huvudsyfte är att tillvarata bostadsrättsinnehavares intressen, på samma sätt som Hyresgästföreningen tillvaratar hyresgästers intressen och Villaägarnas Riksförbund tillvaratar villaägares intressen. Vi tillvaratar dina intressen gentemot lagstiftare och i tvister som du kan drabbas av. Vi finns också här för dig om du ställs inför ett problem, till exempel om du hamnar i konflikt med din förening, med en köpare eller en säljare av bostadsrätt. 

Vi vill skapa ett tryggare boende för bostadsrättsinnehavare och ser att vi tillsammans har enorma möjligheter att nå dessa mål. Att bo i bostadsrätt skall vara tryggt och tillsammans kan vi göra det så ekonomiskt gynnsamt som möjligt. Genom ett medlemskap hos oss blir du inte ensam med dina frågeställningar. Du har tillgång till de sakkunniga personer som vi handplockat inom varje område - allt ifrån juridik till ekonomi och besiktning. Vi samarbetar med jurister som medverkat i över 300 domar över hela Sverige i olika frågor.

Organisationen står på följande tre ben:

Trygghet:

Som medlem hos oss kan du känna en större trygghet i ditt boende. Du kan vända dig till oss för alla typer av frågor. Det kan röra frågor såväl kring ditt boende som kring bostadsrättsföreningen. Eller så står du i begrepp att köpa eller sälja bostadsrätt. Du kan behöva råd från fackmän inom olika områden och du kan behöva någon att rådfråga om tråkigheter skulle uppstå kring ditt boende. Då är vi rätt partner för dig. Vi finns här kring allt som rör din bostadsrätt. 

Billigare boende:

Tillsammans blir vi starkare och kan skapa förmånliga rabatter och avtal för alla våra medlemmar. Som enskild bostadsrättsinnehavare är man i klorna på många leverantörer, men som grupp kan vi få förmånliga rabatter och förmåner som leder till ett billigare boende för oss alla.

Intressebevakande och opinionsbildande:

Vi bevakar aktivt våra medlemmars intressen och arbetar med att skapa opinion i frågor som är viktiga för bostadsrättsinnehavare. Dels driver vi frågor som kommer från enskilda medlemmar, dels driver vi frågor som vi ser är intressanta för gruppen bostadsrättsinnehavare. Vi är remissorgan i bostadsrättsfrågor och sänder in våra synpunkter vid utredningar i bostadsrättsfrågor.