Skip to main content

Köpa bostadsrätt privat

När man köper bostadsrätt är man i regel angelägen om att bostaden skall uppfylla vissa kriterier. Den skall passa de behov man har, allt ifrån att vara belägen i ett visst område till att ha ett visst antal rum eller vara planerad på ett visst sätt. När man väl hittar den där bostaden som känns så bra råder man inte över om den annonserats ut via fastighetsmäklare eller privat. Det är inget fel att köpa en bostadsrätt utan en fastighetsmäklarens inblandning, men det ställer lite större krav på dig som köpare. Detta för att du inte har någon som ger stöd och råd genom processen, och någon som ser till att sköta de moment som måste bli korrekta. Köper man en bostadsrätt privat gäller det att tänka på vissa faktorer. Därför kommer nedan lite tips och råd kring detta:

Se över din ekonomi

Köper du bostadsrätt via en fastighetsmäklare kan denne informera dig om vad bostaden kommer att kosta dig varje månad när du slår ihop de kostnader du kommer att ha. När du köper privat kanske du inte får all den informationen av säljaren. Se därför till att ta kontakt med din bank och be dem räkna på vad den aktuella bostaden kommer att kosta dig månadsvis.

Tala med föreningens styrelse

Det är vid köp av bostadsrätt, som annonseras ut privat, extra viktigt att höra sig för kring föreningen. Ring därför till någon i styrelsen och ställ frågor om föreningen, lyssna om det är några större renoveringar inplanerade och hur dessa kommer att finansieras, hör om det är några större förändringar inplanerade eller om det ligger en avgiftshöjning runt hörnet och väntar.

Gör en marknadsundersökning

Gå in på exempelvis Hemnet.se och se dig runt på bostäder i området där den aktuella bostaden ligger. Då får du en tydlig prisbild som hjälper dig att avgöra om det aktuella priset är det rätta för bostaden. När en lägenhet annonseras ut privat har man inte en mäklares värdering att luta sig mot.

Anlita någon för att skriva avtalet

När köpare och säljare kommit överens om alla delar kring köpet är det dags att skriva avtal. Det är då bra att gå till en jurist eller till en fastighetsmäklare för att få hjälp med denna delen. Avtalet måste uppfylla vissa formkrav och dessutom är det viktigt att komma ihåg alla delar som bör ingå i avtalet. Våra jurister hjälper gärna till att skriva avtalet.

Sök medlemskap i föreningen

För att köpet skall bli giltigt skall köparen bli godkänd i föreningen. Se därför till att få med godkännandet av medlemskap som ett villkor i avtalet mellan köpare och säljare. Var därefter noga med att skicka in ansökan om medlemskap till föreningen. Kontrollera om det skall skickas till föreningen direkt eller till föreningens förvaltare. Var också noga med att få bekräftelse på att föreningen har godkänt medlemskapet innan slutbetalningen av bostaden görs.

Undersök lägenheten innan slutbetalningen görs

När köpare och säljare skriver avtal kommer man i de flesta fall överens om vilken dag som tillträdet skall ske. Dagen för tillträdet är den dag då köparen övertar dispositionsrätten av bostadsrättslägenhetern, övertar ansvaret för lägenheten, då nycklarna tillfaller köparen och då slutbetalning för lägenheten skall ske. Innan bostaden slutbetalas är det viktigt att åka till bostaden och se så att allt man avtalet om fortfarande stämmer. Att slutstädningen är ordentligt utförd och att hela maskinparken är hel och fungerar. Lägenheten får inte ha försämrats sedan visningen utan skall vara i samma skick som när avtalet ingicks.

Träffas på köparens bank för att genomföra slutbetalningen

Vi råder alla att träffas på köparens bank för slutbetalningen av bostadsrätten. Detta även i fall då köparen inte skall låna pengar till bostadsrätten. Anledningen är att man då kan få hjälp av banken för att lösa de eventuella lån, som belastar bostaden sedan tidigare. Innan slutbetalningen kommer i säljarens hand används pengarna till att först betala av säljarens lån. Det som sedan kvarstår sätts in på säljarens konto. På så sätt är man som köpare säker på att det inte finns lån som fortfarande belastar bostaden efter köpet, och att man inte längre fram råkar ut för tråkigheter.

Som medlem har du möjlighet att få kostnadsfri juridisk telefonrådgivning av oss. Tänk på att använda dig av denna möjlighet om du är osäker inför avtal eller beslut. Det är alltid bättre att tänka efter före.