Skip to main content

Föräldrar & barn

Allt fler barn växer upp i bostadsrätt. Det kan vara ett underbart boende när man har barn. Det är smidigt och enkelt. Man behöver inte lägga tid på allt underhåll, något som en egen fastigheten medför, i en vardag som oftast kantas av tidsbrist. Dessutom innebär det oftast att man har andra barnfamiljer i närheten, och där med också lekkamrater.

Vårdnadstvist om barn och barns boende

Vid en skilsmässa eller en separation där barn finns med i bilden, bör alltid barnens framtida situation diskuteras. Man bör här alltid utgå från barns bästa. Grundsynen är att barnen skall ha rätt till båda sina föräldrar. Om man inte motsätter sig detta blir därför den vanligaste lösningen att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet/barnen.

Om man skulle ha svårt att komma överens om en lösning tillsammans, kan man utnyttja möjligheten till samarbetssamtal. De leds av en tjänsteman vid kommunen (familjerätten). I familjerätten förs samtal under ledning av en sakkunnig, och man får hjälp att enas om en lösning. Målet är att lösningen skall ske i samförstånd mellan parterna. Om detta inte fungerar kan tingsrätten döma i tvisten.

Barns boende

Var barnet/barnen skall bo görs upp utifrån vilka möjligheter som finns. Hur man väljer att lösa detta är upp till varje enskild familj, och det finns lika många lösningar som det finns familjer. Men oavsett var barnet/barnen bor kan föräldrarna ha gemensam vårdnad. Kommer man inte överens om hur barnets/barnens boendesituation skall se ut, kan detta avgöras av domstol utöver vårdnadstvisten.

Umgänge med barn

Grundprincipen är att barnet skall ha rätt till båda sina föräldrar. Ett barn har därför alltid rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

Underhållsbidrag till barn

Om barnet enbart bor hos en förälder skall den andra föräldern betala underhållsbidrag. Hur stort bidraget blir beror lite på vilka behov barnet har samt på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Bidraget kan fastställas genom avtal eller av domstol. 

Har du några frågor kring barn, boende eller umgänge och underhållsbidrag är du väkommen att ta kontakt med Bostadsrättsägarnas Riksförbunds familjejurister för vägledning eller hjälp. Du når oss på telefon 08-778 78 14 eller mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.