Skip to main content

Äktenskap

Många ser bröllopet som en milstolpe i livet, vilket det ju också är. Det planeras och det arrangeras, och idag tenderar bröllopen att vara mer och mer påkostade. Även om det kan kännas tråkigt och oromantiskt, så bör man dock tänka till lite innan bröllopsklockorna ringer. Har man inte gjort det finns det dock alltid möjligheter att göra det även i efterhand. En översyn och lite framförhållning kan vara ett bra sätt att skapa trygghet i relationen, och där med också skapa bättre förutsättningar för framtiden tillsammans.

Äktenskapsförord

Lite kort kan man beskriva detta dokument som ett avtal mellan makar/blivande makar. Här reglerar man för det mesta hur ekonomiska förehavanden skall behandlas, men det kan också röra sig om andra överenskommelser. I äktenskapsförordet beslutar man om egendom skall vara enskild egendom eller giftorättsgods. Under äktenskapet äger var och en det man själv tagit med sig in i äktenskapet samt allt det man köper, erhåller och införskaffar. Om man skiljer sig ses allt som giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, och skall där med delas lika mellan parterna.

Vill man inte detta skall man skriva ett äktenskapsförord. Vanligast skriver man äktenskapsförord när man går in i äktenskapet med olika ekonomiska förutsättningar, men det kan också vara för att minimera risken för konflikt.  Äktenskapsförordet kan även reglera vad som händer om någon ärver något eller erhåller en gåva. För att äktenskapsförordet skall bli giltigt registrerar man det hos Skatteverket.

Inbördes testamente

Inbördes testamente är som två testamenten på ett och samma papper, där parterna ömsesidigt vill förordna sina respektive kvarlåtenskaper till förmån för varandra. Ett inbördes testamente skall upprättas skriftligen och undertecknas av dem som har skrivit testamentet. Dessutom skall det bevittnas av två personer, vilka skall känna till att de bevittnar ett testamente (de behöver dock inte känna till innehållet). Detta är ett vanligt dokument då det finns arvingar med i bilden som inte är barn, eller då det finns barn utom äktenskapet.

Gåva mellan makar

Vill man ge varandra en gåva under äktenskapet som är av betydande värde, skall detta registreras hos Skatteverket för att gälla mot givarens fordringsägare.

Skilsmässa

Om ni inte bor tillsammans med egna barn och ni tillsammans ansöker om skilsmässa, meddelar tingsrätten dom så snart som möjligt. Om ni önskar kan ni få betänketid innan ni skiljer er. Har ni barn under 16 år, eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och max ett år. Har ni bott isär i mer än två år kan ni få skilsmässa direkt. 

Bodelning

När ett äktenskap tar slut ska man göra en bodelning. Bodelningen kan också göras under äktenskapet, men det är inte lika vanligt. I princip kan man beskriva det som att det är i bodelningen det framkommer vilken egendom som skall tillfalla vem.

Vad gör man om man inte är överens?

Är man inte överens om hur tillgångarna skall fördelas kan man i första hand försöka komma till en överenskommelse genom att förhandla. Då är det bra att ta hjälp av en jurist som hjälper er i dialogen, och som dessutom kan reglerna för olika delar av bodelningen. Man kan också vända sig till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.

För rådgivning är du välkommen att kontakta oss på 08-778 78 14 eller mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.