Skip to main content

Vad ingår vid försäljning?

Vad som tillhör en bostadsrätt vid en försäljning skiljer sig jämfört med vad som kan ingå i ett bostadsköp i andra länder. Rent generellt kan man säga att det som står uppräknat i objektbeskrivningen eller säljbeskrivningen vid försäljningen också är det som skall ingå i köpet.

I köket ingår det som är fast monterat och som omnämns i beskrivningen. Om mikrovågsugnen står på bänken men står med i säljbeskrivningen så ingår denna. Om tvättmaskinen i badrummet står omnämnd i beskrivningen så ingår denna. Vill säljaren inte att den skall ingå bör man skriva in detta i säljbeskrivningen, alternativt sätta en lapp på maskinen under visning. Det är viktigt att vara tydlig med vad om inte ingår för att undvika framtida konflikter.

Om man planerar att ta med ett skåp i badrummet och inte lämna kvar detta vid försäljningen bör detta skrivas in i säljbeskrivningen. Man skall, som säljare, kunna utgå från att man får ta med sig alla möbler vid en flytt utan att skriva in detta i säljbeskrivningen. Inredning som dock är fast monterad eller som smälter in i bostaden bör