Skip to main content

Stadgar

En bostadsrättsförening och dess medlemmar styrs dels av lagar som gäller kring boende, men framför allt styrs man av föreningens stadgar. Man kan lite kortfattat säga att föreningens stadgar är föreningens lag. Här regleras mycket av vad som gäller i just den aktuella föreningen. I grunden är alla stadgar i alla föreningar lika eftersom lagen reglerar hur föreningen skall verka. Men sedan skiljer de sig markant åt beroende på vilka grundstadgar som föreningen har antagit. Vidare brukar föreningen själv skräddarsy stadgarna efter just sin förening.

I stadgarna finns information från det lilla till det stora. Det kan vara information som reglerar hur många som skall sitta i styrelsen, till när årsmötet skall äga rum eller när motionerna inför årsmötet skall lämnas in. Vidare regleras ansvarsfördelningen mellan dig och din förening. Har man funderingar kring hur saker och ting fungerar i sin förening är rekommendationen att först börja titta i föreningens stadgar.

Stadgarna bör vara lite komplicerade att förändra så att det inte sker hur som helst. I de flesta fallen krävs att stadgeändringar röstas igenom på årsmöten och ibland krävs också att omröstning skall ske på två efter varandra följande årsmöten. Har man inte tillgång till föreningens stadgar skall man kunna erhålla dessa från styrelsen eller från den förvaltare som föreningen har anlitat. Om detta inte fungerar kan man vända sig till Bolagsverket och mot en mindre summa erhålla dessa.

pdfStadgar Bostadsägarnas Riksförbund