Skip to main content

Från hyresrätt till bostadsrätt

Det har säkert inte undkommit någon att hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter, i vissa fall. Vi på Bostadsrättsägarna är givetvis för ombildningar då vi ser fler fördelar än nackdelar med det. Det är dock viktigt att i detta skede poängtera att vi inte lägger några politiska aspekter på detta, utan enbart ser till möjligheten att så många som möjligt kan få äga sitt boende. Ofta är en ombildning en förmånlig ekonomisk affär. Väljer man att ha kvar sin hyresrätt i fastigheten och inte ingå i ombildningen, får man ofta en fastighetsägare som månar mer om sin fastighet än den tidigare hyresvärden.

Har man ett önskemål om att försöka ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt skall man först bilda en bostadsrättsförening. Därefter bör man ta upp frågan med sin hyresvärd. En förening kan man bilda även om det inte ligger någon uttalad plan för en ombildning. En ombildning är en väldigt stor process och det är många delar som måste gå rätt och riktigt till. Därför vänder man sig nästan alltid till en ombildningskonsult. Föreningen skriver ett avtal med konsulten, som i nästan alla lägen alltid går ut på att konsulten först får betalt för sitt arbete om ombildningen blir av.

Vi på Bostadsrättsägarna rekommenderar gärna en ombildningskonsult om man så önskar. På så sätt har man en trygghet i att konsulten blivit noga granskad och undersökt av oss innan vi rekommenderar denne vidare. Det som händer när man övergår från hyresgäst till bostadsrättsinnehavare är att man behåller den lägenhet man tidigare har hyrt. Föreningen köper hela fastigheten av hyresvärden och upplåter sedan lägenheten, som man tidigare innehaft som hyresrätt, med bostadsrätt. För bostadsrätten betalar man en insats, som räknas fram efter andelstal.

Andelstalen bestäms utifrån en rad parametrar så som hur stor bostaden är i förhållande till resten av huset, var i fastigheten bostaden är belägen, om det finns störande trafik, om det finns balkong, om det finns hiss och så vidare. Det är många parametrar som avgör andelsvärdet och detta i sin tur styr sedan hur mycket man får betala för bostadsrätten. Man kan lite grovt säga att en värdering av fastigheten görs och utifrån den värderingen räknas det fram vilka kostnader som föreningen kommer att belastas av vid ombildningen. Därefter slår man ut detta på varje lägenhet.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för mer information.