Skip to main content

Tips & råd vid flytten

När det är dags att flytta vill vi lämna lite tips och råd som förhoppningsvis kan underlätta processen.

Planera

Det kanske är helt självklart för vissa, men väldigt många tenderar att underskatta den arbetsinsats som kommer att krävas. Att städa ur förrådet tar längre tid än man planerar, man har så mycket mer saker än man tror. Att boka lastbil och flyttfirma behöver lite framförhållning. Framför allt bokningar kan vara av stor vikt att genomföra i tid, om man flyttar kring månadsskiftet i en storstadsregion.

Ta kontakt med förvaltaren och styrelsen

För att allt skall flyta på så bra som möjligt och inga otrevliga överraskningar skall uppstå är det bra att ta kontakt med föreningens förvaltare, och även med styrelsen. Detta för att se så att alla mellanhavanden är reglerade, och att eventuella avtal och nycklar till kringliggande gemensamhetslokaler är återlämnade.

Säg upp avtal i tid

Om det finns avtal så som p-plats eller motsvarande har dessa ofta en uppsägningstid, och uppsägningen sker inte per automatik vid försäljningen.

Se över försäkringar och säg upp abonnemang

Några abonnemang är kanske kopplade till boendet i just den aktuella föreningen. Comhem kan vara ett sådant avtal. Om flytten går till ett hus som inte är anslutet till Comhem gäller det att säga upp avtalet i tid. Kanske förändras också försäkringsbehoven i samband med flytt. Se därför över alla avtal du har och justera dem eller säg upp dem i tid.

Flytta abonnemang och adressändra

Glöm inte att flytta posten och att flytta med de abonnemang som skall behållas.

Se över familjesituationen

Ofta sker en flytt i samband med att familjeförhållanden ändras på något sätt. Det kan vara att man vuxit ur sin bostadsrätt, man skall bli sambo, få barn eller bonusbarn. Det kan också vara åt andra hållet. Barnen flyttar hemifrån, man skall skilja sig eller någon har gått bort. Passa på att se över familjesituationen och om några avtal bör skrivas i samband med flytten.