Skip to main content

Mäklare varnas efter att ha röjt identitet på budgivare

COLOURBOX10598541_kopia.jpg

 

En mäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för att ha bekräftat identiteten på en budgivare till en annan spekulant innan tillträde skett. Detta rapporterar Dagens Juridik.

Under en budgivning anklagade en budgivare, vilket också blev den slutgiltiga fastighetsköparen, en annan intressent för att vara en bulvan, alltså en person som medverkar i en budgivning utan avsikt att köpa det i syfte att trissa upp priserna. Till följd av detta avslöjade den ansvariga mäklaren budgivarens identitet till anmälaren när köpekontraktet hade undertecknats men innan tillträde skett, skriver Dagens Juridik.

En budgivare behöver samtycka till att personliga uppgifter utlämnas till en köpare som eventuellt inte blir den slutgiltiga köparen innan köpet är juridiskt bindande. På grund av detta ska mäklaren få en varning av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. Enligt FMI går det mot god fastighetsmäklarsed att röja en spekulants identitet innan tillträde skett. Mäklaren i fråga uppger att anledningen till att han röjde budgivarens identitet var för att eliminera påståendet om att denne var en bulvan och styrka att det var en riktig budgivare.

Dagens Juridik skriver även att fastighetsköparen anmälde mäklaren för att ha angivit en felaktig prisuppgift i objektsbeskrivningen gällande driftskostnaden. Mäklaren tillstår att kostnaderna för driften till viss del saknades samt var felaktiga, eftersom objektet var nybyggt och saknade sådana uppgifter. FMI anser att då historik för driftkostnader saknas ska kostnaderna redovisas efter schablon, varav mäklaren får en varning. Mäklaren meddelas utöver detta en erinran då han felaktigt meddelat att fastigheten är undantagen avgift de första två åren istället för de egentliga första 15 åren.

Text: Bostadsrättsnytt

Foto: Colourbox