Skip to main content

Brf:er stämmer utvecklare på nära 20 miljoner

COLOURBOX30311671_kopia.jpg

 

Bostadsrättsföreningar i Stockholm vill ha ersättning av bostadsutvecklaren Oscar Properties för byggrelaterade fel i sina hus. Totalt kräver de närmare 20 miljoner kronor, enligt stämningsansökningar som inkommit till Stockholms tingsrätt.

Två bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad har stämt bolaget som byggde deras lägenheter. Av stämningsansökningarna till Stockholms tingsrätt framgår bland annat att de vill ha ersättning för byggrelaterade fel och brister i sina hus. När flerbostadshusen uppfördes hette utvecklaren Oscar Properties Bygg AB men har därefter bytt namn till Reis Construction AB.

Bolaget ingår i en koncern med Oscar Properties Holding AB som moderbolag. Det står att läsa på sajten allabolag.se.

Våren 2012 ingick bolaget entreprenadavtal med det koncernägda HG7 Syd AB för nybyggnation av bland annat cirka 141 lägenheter och garage. Byggnationen uppfördes på en fastighet i Hammarby Sjöstad som styckades av och de två föreningarna, med 78 respektive 63 lägenheter (enligt bostadssajten Booli), äger idag varsin avstyckad del av den.

Entreprenaden slutbesiktigades i mars 2016 och fick då godkänt. En tvåårsgarantibesiktning påbörjades hösten 2017 utan att slutföras. Femårsgarantibesiktningen sattes igång i slutet av 2018 vilken även kom att inkludera anmärkningar från den ofullständiga tvåårsbesiktningen, efter en överenskommelse mellan parterna. Sammantaget noterades ett antal fel under garantiperioden som det varit bolagets ansvar att avhjälpa, konstaterar föreningarna i stämningsansökningarna. Trots det uppges många fel ha lämnats utan åtgärd.

Där framgår också att bolaget föreslagit att betala ut en fast ersättning till föreningarna om de själva vill låta åtgärda felen. Därefter har ett oberoende besiktningsföretag anlitats för att uppskatta hur mycket det skulle kosta att få felen avhjälpta. Efter att ha fått del av föreningens krav, motsvarande den uppskattade kostnaden, valde dock utvecklaren att bestrida sitt ersättningsansvar.

Totalt stämmer föreningarna nu bolaget på närmare 20 miljoner kronor inklusive moms. Beloppet ska motsvara kostnader för sådant som byggrelaterade fel invändigt, byggrelaterade fel allmänna ytor, VVS åtgärder, fel avseende yttertak och fasad, åtgärder garage, brister i plåtfasader och brister i markanläggning.

Vidare föreslår de båda föreningarna att deras tvister handläggs gemensamt "då kraven har nära samband med varandra". Till exempel uppges besiktningar, utredningar, möten och förhandlingar ha genomförts gemensamt mellan parterna i målet.

I juli 2023 skickades stämningarna ut till utvecklaren som därefter ansökt om anstånd och har beviljats inkomma med svar senast den 14 september.

Tidningen Dagens industri (Di) var först med att rapportera om fallet.

Artikel: Bostadsrättsnytt

Bild: Colourbox