Skip to main content

Stamrenovering i föreningen

Ann.png

 

- Viktigt att man ser upp vid stamrenovering och har en diskussion med styrelsen i sin förening. En bostadsrättsinnehavare fick lägre standard och det var inte oskäligt enligt domslut, säger Staffan Teste ordförande i Bostadsrättsägarnas Riksförbund.

Börjar det närma sig stamrenovering i din förening? Stamrenovering är ett stort men nödvändigt ingrepp i fastigheten som innebär en del jobb för bostadsrättsföreningen. Stamrenovering utgör en underhållsåtgärd som omfattas av bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet och som inte kräver stämmobeslut. Däremot kan åtgärden att återställa t.ex. ett badrum innebära en förändring av lägenheten som kräver antingen samtycke från berörda bostadsrättshavare eller stämmobeslut med kvalificerad majoritet tillsammans med ett godkännande från hyresnämnden.

I ett beslut från april 2019 konstaterade Svea hovrätt att en stamrenovering kan resultera i en lägre standard utan att det anses vara oskäligt mot bostadsrättshavaren. I det aktuella fallet hade föreningsstämman beslutat att genomföra ett stambyte i föreningens fastighet och sedan återställa alla påverkade badrum. Det beslutades att återställandet skulle ske till dagens byggstandard oavsett tidigare skick på badrummen. Badrum som renoverats inom en 5-årsperiod och kunde uppvisa våtrumsintyg behövde däremot inte rivas.

En bostadsrättshavare som renoverat sitt badrum för 14 år sedan motsatte sig detta eftersom han menade att stamrenoveringen skulle innebära en lägre standard av hans badrum. Svea hovrätt konstaterade att badrumsrenoveringen i det aktuella fallet var angelägen och att syftet därmed inte skäligen kunde tillgodoses på något annat sätt. Det ansågs därför inte vara oskäligt mot bostadsrättshavaren, trots att denne ansåg att stamrenovering skulle resultera i att hans badrum fick en lägre standard. Svea hovrätts beslut klargör därmed att stambyten kan genomföras även i fall där bostadsrättshavare gjort egna standardhöjande badrumsrenoveringar.

Artikel: HSB

Foto: Ann Hedlund