Skip to main content

Kan styrelsen lägga sig i hur jag har det i min lägenhet?

Modern house, Interior of modern kitchen room

 

Någonstans går en gräns där en lägenhet kan komma att anses som vanvårdad.

Som bostadsrättshavare har man ett ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Likaså ansvarar bostadsrättshavaren för att vid användningen av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
 
Om lägenheten är belamrad med otroligt mycket saker eller är väldigt nedsmutsad kan det vara så att lägenheten anses vara vanvårdad.
Om lägenheten är vanvårdad så utgör det en så kallad förverkandegrund och det kan resultera i att nyttjanderätten till bostadsrätten sägs upp och bostadsrättshavaren är skyldig att flytta. För att det ska bli fråga om uppsägning krävs att vanvården inte kan anses vara av ringa betydelse.
 
Hur ska styrelsen agera när man misstänker att en lägenhet kan vara vanvårdad?
 
Först och främst behöver föreningen ta ställning till om det kan anses röra sig om vanvård. Om det var en tid sedan föreningen besökte lägenheten kan det vara aktuellt att begära tillträde till lägenheten för att se över de delar i lägenheten som föreningen ansvarar för enligt föreningens stadgar. Vid besöket kan föreningen få en bild av om lägenheten kan anses vanvårdad. Vid ett sådant besök är det att rekommendera att två från föreningen närvarar.
 
Om styrelsen efter undersökning av lägenheten konstaterar att lägenheten är vanvårdad ska styrelsen skicka en rättelseanmodan, vilket är en uppmaning till bostadsrättshavaren om att vidta rättelse. Därefter behöver bostadsrättshavaren få viss tid på sig för att vidta de åtgärder som behövs för att se till att vanvården upphör. Det kan vara lämpligt att på nytt begära tillträde till lägenheten en viss tid efter att rättelseanmodan sändes iväg. Hur lång tid som ska gå däremellan beror på hur lång tid som det kan vara skäligt att bostadsrättshavaren får på sig att ordna upp i lägenheten. Om någon rättelse inte sker kan det därefter bli aktuellt att göra en uppsägning.
 
Det är viktigt att styrelsen agerar om en lägenhet är vanvårdad då följden av vanvården kan bli att det uppkommer ohyra eller lukter som sprider sig ut till trapphus eller intilliggande lägenheter.
 
Ta hjälp av en jurist
 
Om er bostadsrättsförening misstänker att en lägenhet är vanvårdad är det vår starkaste rekommendation att ta kontakt med en jurist. Det är av stor vikt att ett förverkandeärende hanteras på rätt sätt.
 
Text: HSB
Foto: Colourbox