Skip to main content

Detta bör du tänka på kring stadgar i brf

Skärmavbild_2024-01-30_kl._17.27.54.png

 

Att ha bra stadgar som följer lagarna gör föreningen stark och problemfri.

 

Vad måste stadgarna innehålla?
 Stadgarna behöver klart och tydligt säga hur många styrelseledamöter ni ska ha, hur era avgifter beräknas och tas ut samt hur stämman sammankallas. Det här gör allt så mycket enklare och undviker missförstånd och konflikter inom föreningen.

När är det dags att ändra stadgarna?
 Det är viktigt att stadgarna är aktuella och uppdaterade. Förändringar i lagstiftningen kan påverka stadgarna och därför bör de regelbundet granskas och uppdateras. Lagen har alltid företräde över stadgarna, vilket gör det nödvändigt att anpassa dem efter rådande lagstiftning.

Vilka lagar påverkar stadgarna?
 Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar är de stora lagarna att ha koll på. Genom att förstå dem slipper ni knepiga juridiska problem och kan vara säkra på att era stadgar är i linje med lagarna.

Finns det några fallgropar eller misstag som bör undvikas?
 Se till att inga justeringar strider mot lagen. Till exempel kan inkludering av villkor som inte överensstämmer med den aktuella lagstiftningen skapa förvirring och konflikter bland medlemmarna, säger Elin Redner Antemar.

Ett smart drag är att hålla stadgarna tydliga och relevanta för alla. Fokusera på att specificera regler kring styrelsemedlemmar, avgiftsberäkningar och hur stämmor ska hållas. Genom att undvika vaga formuleringar kan bostadsrättsföreningen minska risken för missförstånd och tvister.

 En noggrann översyn av stadgarna, med lagarna i åtanke, är nyckeln för att undvika problem. Genom att hålla stadgarna uppdaterade och i linje med lagstiftningen säkerställer ni en stabil och välfungerande förening för alla medlemmar, avslutar Elin Redner Antemar.

Text: Fastighetsägarna

Bild: Colourbox