Skip to main content

Ordförande i en mindre bostadsrättsförening har dömts till fängelse

COLOURBOX30311671_kopia.jpg

 

Ordförande i en mindre bostadsrättsförening (54 lägenheter) i Västerås har den 15 januari 2024 dömts till fängelse i 2 år och 6 månader och näringsförbud. Ordföranden som varit ordförande i föreningsstyrelsen i 10 år döms för grova bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman.

Ordföranden hade eget bolag som ”utförde” arbete” inom föreningen enligt uppdrag som ordföranden själv, och någon annan i föreningsstyrelsen, signerade. Nu skall den f d ordföranden betala skadestånd till föreningen med 11 364 293 kr och räntor på skulderna tills beloppen är betalade. Rätten beslöt också om kvarstad av 14 miljoner kronor. 

Det var medlemmar i föreningen som till sist kom på att vissa jobb aldrig utfördes och att bolaget som skulle utföra dem ägdes av föreningsordföranden. Domen visar också vikten av att medlemmarna i föreningar väljer kvalificerade revisorer som inte missar vad som sker.

Under 2024 har medlemmar valt bort minst 4 styrelser i olika föreningar förutom fallet i Västerås.

Text: Staffan Teste

Bild: Colourbox