Skip to main content

Trenden: Nu säljs bostäder snabbare

20180406_091629.jpg

 

De flesta bostäder säljs nu för utgångspriset. Samtidigt rapporterar mäklare en tydlig förändring kring intresse och tempo i försäljningar.

Vi har i flera år haft skenande budgivningar på det begränsade utbud objekt som funnits till salu på bostadsmarknaden. Där är vi inte längre, enligt Svensk fastighetsförmedling. I panelen ”Bostadsutsikten” skriver företaget att majoriteten av bostadsförsäljningarna nu landar nära utgångspriset.

Bostadsmarknaden har varit trög de två senaste åren, men nu verkar säljare och köpare ha funnit varandra, enligt Svensk fastighetsförmedling. Drygt 60 procent av mäklarna anser att slutpriset vid försäljning idag blir det samma som utgångspriset. "Resultatet tyder på att en balans är nådd och säljare och köpare har lättare att hitta varandra efter en lång tid av olika förväntningar på prisbilden”, skriver fastighetsförmedlaren. 21 procent av fastighetsmäklarna svarar att slutpriset har minskat och cirka 18 procent att det har ökat i relation till utgångspriset.

Det återspeglar, menar man, den variation som finns mellan objekt, beroende på skick och läge, och även var geografiskt det befinner sig i landet. I ett par andra bemärkelser ser fastighetsmäklarna en positiv utveckling.

- Många mäklare ser just nu ett ökat intresse på visningar och en minskning av försäljningstiden av bostäder, konstaterar Svensk fastighetsförmedlings vice vd Erik Wikander.

- På allt fler ställen har också budgivningarna kommit i gång igen och vi ser under senaste månaderna en mindre prisuppgång som först tog fart i Stockholms innerstad och nu har spridit sig till Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där utvecklingen i resten av landet lär följa med framöver, tillägger han.

Vad vi får se framåt?

- Vi förväntar oss en tämligen stabil prisbild som dock kan variera något på månadsbasis. Det finns kanske en förhoppning hos många om snabba prisökningar, men ekonomin har inte i dagsläget de nödvändiga förutsättningarna för det. Även om inflationen sjunker och räntesänkningar genomförs, är såväl boende- som levnadskostnaderna nu betydligt högre än de var före pandemin, menar Erik Wikander.

En räntesänkning är i vilket fall en viktig signal, menar mäklarchefen. Kanske framförallt psykologiskt, för hela branschen och alla de tusentals människor som både vill, och utifrån förändrade livssituationer behöver, byta boende.

- En räntesänkning ger marknaden en skjuts då fler vågar ta steget mot ett nytt boende, slår Erik Wikander fast.

Källa: Dagens PS

Foto: Magnus Gotander