Skip to main content

Experten: Stora utmaningar för landets brf:er – "trenden är oroväckande och farlig"

20180406_145248.jpg

 

Det ekonomiska läget för Sveriges bostadsrättsföreningar ser ut att bli problematiskt, trots att första räntesänkningen nu har skett. Detta på grund av att föreningarnas sparande inte håller jämna steg med ökande underhållskostnader och räntor, vilket kan leda till kraftiga höjningar av månadsavgifterna, enligt en analys från förvaltningsbolaget Nabo.

Enligt Nabos analys, som baseras på det ekonomiska läget i 2 250 föreningar, ökar underhållskostnaderna samtidigt som intäkterna ökar men sparandet går ned.

- Den trenden är oroväckande och farlig, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo.

Analysen visar att föreningarnas snittränta på lån låg på 2,5 procent under föregående år, en siffra som inte speglar det nuvarande marknadsläget. Denna siffra förväntas klättra uppåt i takt med att föreningarna anpassar sig till det högre ränteläget, vilket kommer att leda till höjda avgifter för fjärrvärme, vatten och el, skriver Privata Affärer, med hänvisning till Nabos analys.

Jonas Gustavsson förklarar att det fortfarande finns ett tydligt behov att förbättra kassaflödet i föreningarna. För två år sedan ansågs det att föreningarna behövde höja månadsavgifterna med 40 procent i snitt. Med de höjningar som nu har skett kanske vi har hunnit halvvägs.

Det framgår att skuldsättningen i föreningarna sjunker något, vilket Gustavsson menar beror på att styrelserna valt att hålla nere kostnaderna på fastighetsskötsel, reparationer och underhåll.

- Man håller i pengarna helt enkelt, avslutar Gustavsson i Nabos analys.

Sammantaget innebär detta att många bostadsrättsföreningar kommer att tvingas fortsätta att höja månadsavgifterna rejält framöver.  Vi på Börskollen fortsätter att hålla blicken på hur bostadsrättsföreningarna och dess ekonomi tar sig, och hur det påverkar de boende och deras ekonomiska situation.

Text: Börskollen

Foto: Magnus Gotander