Skip to main content

Stockholm: Lägenhet till salu med boende i – måste avhysas

Skärmavbild_2024-06-05_kl._07.42.36.png

 

En mäklare har fått ett lite annorlunda försäljningsuppdrag norr om Stockholm; att sälja en lägenhet med en boende i som vägrar flytta ut. För att få ut personen som bor där nu krävs att köparen ansöker om avhysning, rapporterade TV4 Nyheterna nyligen.

Norr om Stockholm finns en lägenhet till salu, dock med ett lite annorlunda upplägg. Enligt TV4 Nyheterna bor där redan en person utan planer på att flytta ut och som köparen därför kommer behöva avhysa. 

Det ska vara Svensk Fastighetsförmedling som fått i uppdrag att sälja bostaden via en jurist. Den ansvarige fastighetsmäklaren Andreas Derneby uppger för TV4 att bostaden ägs av ett dödsbo med oeniga dödsbodelägare och att en anhörig till den avlidne är bosatt i lägenheten. 

För att få ut personen som bor där nu krävs att Kronofogdemyndigheten blandas in och avhyser alternativt vräker den boende, vilket kan “medföra vissa kostnader”.

– Vårt uppdrag är att sälja bostaden åt den som gett oss uppdraget. Eventuella relationer med boende är upp till säljaren att lösa, säger Andreas Derneby till TV4 Nyheterna. 

På grund av rådande omständigheter kan slutpriset för lägenheten hamna under marknadspris, konstaterar Svensk Fastighetsförmedling.  

För TV4 berättar Kronofogdemyndighetens kronokommissarie Camilla Lindström om hur den som köper bostaden kan ansöka om avhysning.  

– Man ansöker om en vanlig handräckning så att man kan få sitt krav fastställt.

Därefter kommer myndigheten att underrätta parterna och kommunens socialtjänst om tid för planerad avhysning. Vid en sådan typ av avhysning är det vanligt att minst två tjänstemän med larm närvarar, tillsammans med en låssmed. Om personen som ska avhysas bedöms kunna uppträda hotfullt kan även polis tillkallas. 

Hos Kronofogden hör dock denna typ av ärenden, kopplade till bostadsförsäljningar där boende vägrar flytta ut, till ovanligheterna. 

– Jag har aldrig tidigare stött på denna typ av ärende och inte heller den jurist på myndigheten som jag bollat frågorna med, säger Camillia Lindström till TV4 Nyheterna.

Av TV4:s rapportering framgår att en person som ska vräkas delges beslut om detta senast åtta dagar innan verkställande. 

Text: Bostadsrättsnytt

Biöd lånad av Kronofogden