Skip to main content

Stigande kostnader och minskat sparande

BILD5.jpeg

 

Nabo presenterar en ny ekonomisk analys av bostadsrättsföreningars utveckling mellan 2022 och 2023. Analysen visar på en svår ekonomisk situation med minskat sparande, ökade kostnader och ökade intäkter för föreningarna. Analysen visar också att Brf:ers sparande har minskat med 13 procent från 2022 medan intäkterna ökat med 9 procent. Huvudorsaken till kostnadsökningarna var de kraftigt stigande räntekostnaderna, som ökade med 92 procent jämfört med 2022.

- Räntekostnaderna har haft en stor inverkan på bostadsrättsföreningarnas ekonomi under 2023. Med räntehöjningar på över 90 procent är det förståeligt att föreningarna måste minska på andra kostnader för att kompensera. Nu när räntebanan ser ut att gå ner blir det en ljusning på lång sikt för föreningarna, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo.

Bostadsrättsföreningarnas intäkter hjälptes av elprisstödet men även av ökade lokalhyresintäkter som växte med 9,5 procent, vilket var högre än årsavgifterna som ökade med 8,3 procent. Lokalhyresintäkter tillsammans med intäkter från parkeringsplatser och garage står för 16 procent av föreningarnas totala intäkter, medan årsavgifterna utgör 77 procent. En anmärkningsvärd ökning skedde inom andrahandsuthyrningsintäkter, som steg med 36 procent, ett tecken på att bostadsrättsinnehavarna avvaktar med att sälja sina lägenheter.

Vissa kostnader minskade under året, inte på grund av lägre priser utan på grund av ökad kostnadsmedvetenhet och mer restriktiva beställningar av arbeten och tjänster. Kostnaderna för reparationer sjönk med 10 procent, konsultkostnader med 12procent och fastighetsskötsel, särskilt de rörliga delarna, med 5 procent. Även elkostnaderna minskade med 15 procent tack vare elprischocken som var under 2022.

De stora kostnadsposterna som ökade var främst värme, med en ökning på 10 procent, och vatten, med en ökning på 12 procent. Kundförluster ökade kraftigt, särskilt bland lokalhyresgäster som har det ekonomiskt tufft, med en ökning på 60 procent. Totalt sett ökade driftkostnaderna med 2,5 procent (exklusive ränta) och de övriga externa kostnaderna med 5 procent.

Sammantaget fortsatte föreningarnas sparande att minska med 13 procent, efter att redan ha minskat med drygt 10 procent under 2022. Denna trend väcker oro då underhållskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren.

- Det är oroväckande att sparandet är så mycket lägre än rekommenderat. För att undvika ökad skuldsättning och höjda avgifter på lång sikt måste föreningarna hitta sätt att förbättra sitt sparande, säger Jonas Gustavsson, Chefsekonom på Nabo.

Tittar man framåt förväntas intäkterna fortsätta öka under 2024, men även driftkostnaderna och de taxebundna kostnaderna väntas stiga. Räntekostnaderna förväntas öka med över 30 procent under 2024, även om Riksbanken fortsätter sina sänkningar.

Text: Nabo
Foto: Magnus Gotander