Skip to main content

Efter granskningen – nya regler föreslås för bostadsrättsföreningar

 

Swedish kronor banknotes sticking out of the blue jeans pocket

 

SVT har tidigare granskat bostadsrättsföreningar som tömts på pengar. Nu kommer ett nytt lagförslag som syftar till att förebygga och bekämpa brott inom bostadsrättsföreningar.

– Det är extra positivt med tanke på det som har framkommit om hur bostadsrättsföreningar används för att begå brott, säger Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten.

Tidigare har bostadsrättsföreningar inte haft skyldighet att lämna in sina årsredovisningar till någon myndighet, vilket regeringen nu vill ändra på. Förslaget är att bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar framöver ska lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket.

SVT har tidigare berättat om hur en byggföretagare från Södertälje och hans nätverk systematiskt mjölkat bostadsrättsföreningar på miljoner och lurat minst ett hundratal bostadsköpare. I fallen SVT tittat på handlar det om nyproduktioner i Huddinge och Österåkers kommuner där byggföretagaren i flera fall efter att bostäderna blivit klara suttit kvar i styrelsen i flera år och inte låtit de boende få insyn i ekonomin. Enligt de boende saknades det årsredovisningar för flera år tillbaka och föreningen riskerade konkurs då lånen inte betalats.

Regeringen hoppas med lagförslaget öka insynen och skydda medlemmarna då det blir kommer bli lättare att båda motverka och upptäcka brottslighet i ett tidigare skede. 

”Bostadsrättsföreningar har typiskt sett stora tillgångar och omsätter höga belopp vilket gör dem intressanta för ekonomisk kriminalitet, både som brottsutsatta och som brottsverktyg” skriver regeringen i lagrådsremissen.

Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten är några remissinstanser som välkomnar förslaget. Några remissinstanser motsätter sig eller är tveksamma. De anser att utredningen inte har visat på vilket sätt förslaget skulle få effekt på brottsbekämpningen och tror att förslaget kan innebära en administrativ börda för bostadsrättsföreningarna.

Förslaget presenteras i lagrådsremissen Bolag och brott, som föreslår flera lagändringar som ska motverka att företag används som brottsverktyg. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Artikel: SVT

Bild: Colourbox